Enable Care

Wij geloven in regionaal samenwerken in de zorg

Home 1 hero shape

Instellingen hebben steeds meer moeite om personeel te vinden en behouden

brush swirl
De steeds groter wordende flexibele schil in de zorg zorgt voor steeds meer aanvullende en onnodige kosten (bijv: bemiddelingsfee). Het is op het moment zelfs zo dat medewerkers uit dienst gaan om vervolgens aan de slag te gaan als zzp’er. Deze groep is vaak niet gedreven door hogere verdiensten maar door meer vrijheid. Meer vrijheid om op verschillende locaties te kunnen werken en een goede werk-privé balans te kunnen waarborgen. Kort gezegd, meer zeggenschap.
graphic bottom left

Samen kunnen we zorgprofessionals binden

Enable Care is gespecialiseerd in het faciliteren van regionale samenwerking. Dit door middel van een white label voor deelnemende zorginstellingen. Op deze manier werkt een zorgprofessional op een manier en plek naar keuze die past bij de eigen wensen. Wij voorzien in de totale flexbehoefte van de regionale partners waardoor de kwaliteit en stabiliteit wordt verhoogd. Anderzijds worden de kosten lager door het verdwijnen van bemiddelingsfees en marges.

Zorgeloos voldoen aan de zorgvraag in de regio

Enable Care fungeert als één ingang voor gediplomeerde zorgmedewerkers in de regio. Hier kunnen zowel zzp’ers terecht als medewerkers in loondienst. Als gekozen wordt voor loondienst dan krijgen medewerkers de juiste CAO en voor zzp’ers wordt gezorgd voor een kloppend dossier en overeenkomst. Enable Care fungeert als werkgever voor de mensen in loondienst en verzorgt alle administratie en facturatie. Op deze manier kan de regio hun flexibele schil inregelen zonder afhankelijk te zijn van externe partijen en staat de zorg het sterkst. Wij willen deze regionale samenwerking tussen zorginstellingen initiëren en faciliteren.
graphic bottom right

Wij geloven in happy professionals